2,200,000

Bạn có thể sử dụng để vẽ 1 bức tranh trang trí, giả chữ ký của ai đó, vẽ chân dung tặng bạn bè, người thân như 1 nghệ sĩ thực thụ mặc dù bạn không cần phải biết gì về hội họa.